ماهیگیری با پشه
سعید ساهر

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

ديد قزل آلا نسبت به پشه ها و حشرات روي آب

 

تصوير از Brian Clarke و John Goddard


همان طور كه در تصوير مي بينيد، اولين چيزي كه قزل آلا از پشه/حشره در حال حركت به سوي خودش مي بيند، بازتاب قسمتي از پاهاي حشره در آينه آب مقابلش است. با نزديك شدن پشه، قزل آلا مي تواند علاوه بر اين تصوير، بال هاي حشره را جدا از بدنه، در نزديكي پنجره ديد خود مشاهده كند. وقتي پشه به طور كامل وارد پنجره ديد قزل آلا شود، ماهي مي تواند پشه را از زير در پس زمينه آسمان ببيند.

 

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

پرتاب در طول خط ساحلي


براي اين كه بتوانيد در هنگام پا زدن، خط ساحلي را به بهترين نحو پوشش دهيد بايد قادر باشيد بدن را بچرخانيد و از پشت هم پرتاب كنيد. مي توانيد پس از هر 20 بيست دقيقه يا پس از هر 20 پرتاب در طول خط ساحلي، به همان مدت محيط اطراف آن را پوشش دهيد و بالعكس. در هنگام پرتاب به سمت محيط اطراف (وسط درياچه) سعي كنيد بلندترين پرتاب هايتان را انجام دهيد.


در هنگام پا زدن و حركت كردن در طول خط ساحلي، نخ به صورت طبيعي به سمت شما انحنا مي يابد و در نهايت در كنار قايق صاف مي شود. پس از صاف شدن نخ، آن را كم كم و همراه با مكث هايي در حين كشيدن جمع كنيد. خيلي اوقات ماهي ها پيش از باز شدن انحناي نخ در آب، به پشه حمله مي كنند؛ شايد به اين دليل كه كه حركت ايجاد شده در هنگام صاف شدن نخ و ليدر باعث مي شود پشه در روي بستر درياچه به صورتي طبيعي حركات پرش وار داشته باشد.

 


حشرات آبزي به ندرت در يك جهت مستقيم شنا مي كنند. بنابراين براي اين كه پشه حركتي طبيعي تر در آب داشته باشد نوك چوب را در هنگام جمع كردن نخ در جهت هاي مختلف حركت دهيد.


اگر از اين تمهيدات نتيجه اي نگرفتيد اين كار را انجام دهيد: پس از انجام يك پرتاب بلند در مقابل خود، نخ را در حين پا زدن در طول خط ساحلي جمع كنيد تا در حين حركت، پشه هم به سمت شما بيايد. اين تكنيك به خصوص در اواخر تابستان و در هنگام استفاده از نمونه هاي bucktail و streamer در درياچه هايي با شيب تند به كار مي آيد.


من از هر پشه حداكثر 30 تا 45 دقيقه استفاده مي كنم، مگر اين كه از آن نتيجه بسيار خوبي بگيرم. كاربرد يك پشه مشخص در قسمت هاي مختلف درياچه (بسترهاي علفي، تنه هاي درخت، صخره ها، قسمت هاي خروجي و ورودي درياچه و آب بندها) شما را به نتايج بهتري مي رساند. مطمئن بودن از پشه كاربردي هم مهم است. من اگر اطمينان خود به پشه اي كه به سر نخ بسته شده را از دست دهم آن را عوض مي كنم.

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

كاري از Jack Ohman

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

تابستان هم تغييرات ديگري در درياچه به وجود مي آورد: دماي آب سطح بر اثر تابش آفتاب زياد مي شود و به بالاي 4 درجه مي رسد. در اين شرايط آب سطح از آب زيرين خود سبك تر مي شود؛ مخلوط شدن آب سرد و گرم ديگر ادامه نمي يابد و پس از مدت كوتاهي آب درياچه به سه لايه (دمايي) تقسيم مي گردد.


در لايه بالايي آب گرم و ميزان اكسيژن كافي است (به علت بودن در سطح). تقريبا همه ماهي هاي درياچه در اين لايه به سر مي برند. در لايه باريك وسطي دما به شدت پايين مي آيد. ماهي ها در لايه اي كه در زير اين لايه قرار دارد قادر به زندگي نيستند، چون آب آن خيلي سرد است (نزديك به 4 درجه) و هيچ غذا و اكسيژني در آن وجود ندارد. در انتهاي تابستان، بالاترين لايه ممكن است خيلي ضخيم شود (بين 10 تا 20 متر كه بستگي به عمق و موقعي درياچه دارد).


با لايه لايه شدن آب درياچه در ماه هاي گرم، ماهي ها دمايي را مي خواهند كه در آن بيشترين راحتي را دارند. در اين اوقات اردك ماهي و ديگر ماهي هاي آب گرم و نيمه سرد را در سطح يا در قسمت هاي كم عمق مي توان يافت. قزل آلا و ديگر ماهي هاي آب سرد در آب هاي عميق مي مانند (معمولا در لايه وسط يا نزديك به آن). براي صيد اين ماهي ها در تابستان بايد پشه يا طعمه خود را به عمق بيندازيد. براي آگاهي از عمق مناسب ماهيگيري، يك ترمومتر به آب بيندازيد تا ناحيه اي كه دما در آن ناگهان پايين مي آيد مشخص گردد.

اثرات باد و دما بر جابجايي لايه هاي آب

در تابستان آب به سه لايه تقسيم مي شود. بعضي از ماهي ها در لايه پراكسيژن بالا و بعضي هم در لايه وسط يا نزديك آن كه محل افت ناگهاني دماست قرار مي گيرند. لايه پاييني هم سرد است و اكسيژن كافي ندارد.

در پاييز دوباره درياچه تغيير وضعيت مي دهد. يعني آب از عمق به كف مي رود (به گردش در مي آيد)، آب سطح سرد مي شود و پايين مي رود و آب گرم تر از عمق به سطح مي آيد. به مانند بهار، مخلوط شدن آب سرد و گرم باعث مي شود مدتي آب درياچه از سطح تا كف دماي يكساني داشته باشد. در اين شرايط گونه هاي آب سرد دوباره براي تغذيه به سطح مي آيند.

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

Author: Jack Ohman

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

 

يك سايكه (seiche) تركيبي از دو لايه آب در درياچه يا هر آب محصور ديگر مي باشد كه بر اثر وزش باد، وقتي لايه بالايي و گرم آب (epilimnion) با لايه سرد كف آب (hypolimnion) مخلوط مي شود به وجود مي آيد. اين اتفاق معمولا در پاييز و اوايل بهار مي افتد. وقتي باد مدتي در يك جهت بوزد، آب گرم سطح روي آب سرد عمق رانده و اين آب در يك طرف درياچه جمع مي شود. وقتي وزش باد متوقف شود آب گرم به عقب برمي گردد و يك حركت الاكلنگي آغاز مي گردد. اين رويداد باعث مي شود آب گرم و سرد كمي بعدتر با هم مخلوط شوند. حركت هاي آب خيلي كوچك هستند و معمولا قابل تشخيص نمي باشند. 

 

درياچه هاي بزرگ و عميق با تغيير فصل دچار تحول مي شوند. پيش از يخ زدن آب درياچه در زمستان، دماي آب كم مي شود و به 4 درجه سانتي گراد مي رسد. آب در اين دما در سنگين حالت خود قرار دارد. وقتي دماي آب كمتر از 4 درجه شود، وزن آن هم كمتر مي شود. در اين حالت آب ديگر پايين نمي رود. سرانجام آب در 0 درجه به يخ تبديل مي شود و در سطح شناور مي ماند. در زمستان بيشتر ماهي ها در درياچه عميق ترين قيمت را جستجو مي كنند چون در اين قسمت ها اكسيژن كافي براي بقاي آنها وجود دارد. اين قسمت از آب گرم ترين هم هست. بعضي از ماهي ها حتي در زير يخ به تغذيه ادامه مي دهند.

 

با آب شدن يخ آب در بهار، آب ابتدا گرم تر و سنگين تر مي شود، پايين مي رود و آب سردتر و سبك تر از زير جاي آن را مي گيرد. در اين حالت آب درياچه به چرخش درمي آيد، چون آب از سطح به كف گردش پيدا مي كند. در طول دوره كوتاهي در اوايل بهار، همه آب درياچه تقريبا يك دما دارد، ولي چون آب سطح (به خاطر وزش باد روي آن) از اكسيژن و غذاي بيشتري برخوردار است، ماهي هاي مختلف، از جمله قزل آلاها براي تغذيه به سطح مي آيند.

 

محل هاي مناسب براي ماهيگيري در درياچه ها در زمستان و بهار

سمت چپ: در زمستان بعد از رسيدن دماي آب به زير صفر، آب منجمد مي شود. در اين شرايط اكثر ماهي ها غير فعال مي شوند و در عمق كه آب گرم تري دارد مي مانند. سمت راست: با آب شدن يخ در بهار، به مدت كوتاهي دماي آب در كل درياچه يكسان مي شود. در اين شرايط، ماهي ها در سطح يا قسمت هاي كم عمق كه بيشترين اكسيژن و فراوان ترين غذا را دارد تغذيه مي كنند.

 

ادامه دارد...

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

Jack Ohman

نوشته شده توسط سعید  | لینک ثابت |

مطالب قدیمی‌تر